สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่98,773.4782,864.0016.1 %5.05,079.5278.8598.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,667.721,827.0031.5 %5.01,191.10428.4764.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,425.622,640.4722.9 %5.0953.60409.3557.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา2,724.691,341.0050.8 %5.01,632.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,790.351,534.0045.0 %5.0436.90123.5071.7 %5.0
รวม 110,382 90,206 18.28 % 7,661 1,040 86.42 %