สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม90,344.5037,000.0059.0 %5.05,145.18164.6096.8 %5.0
รวม 90,345 37,000 59.05 % 5,145 165 96.80 %