สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน95,802.4062,000.0035.3 %5.05,657.9677.4598.6 %5.0
รวม 95,802 62,000 35.28 % 5,658 77 98.63 %