สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์128,797.9072,903.0043.4 %5.06,652.24744.4688.8 %5.0
สำนักกษาปณ์47,608.5335,317.0025.8 %5.014,065.84637.8795.5 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน9,803.176,893.0029.7 %5.03,184.64213.7393.3 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,165.175,706.0030.1 %5.02,756.49291.6389.4 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน11,564.8111,000.004.9 %2.06,241.08304.1095.1 %5.0
รวม 205,940 131,819 35.99 % 32,900 2,192 93.34 %