สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ269,395.72164,760.0038.8 %5.07,140.002,409.6066.3 %5.0
รวม 269,396 164,760 38.84 % 7,140 2,410 66.25 %