สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 399,542.94595,574.13-49.1 %0.013,852.951,385.8190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89359.2494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 217,602.7613,619.0022.6 %5.04,996.76320.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 335,467.652,529.8392.9 %5.07,265.21353.8295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,459.834,467.3264.1 %5.02,957.05232.1892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,971.3318,329.003.4 %1.54,769.77302.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1119,447.039,557.2850.9 %5.03,092.38260.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1213,559.749,516.6229.8 %5.02,948.25110.7796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1328,544.3015,854.6244.5 %5.03,380.50161.5095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1419,668.6111,522.4341.4 %5.03,657.96302.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,824.478,065.6249.0 %5.04,217.70150.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,148.619,851.0011.6 %5.02,691.71338.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,241.32850.2692.4 %5.03,022.16115.9096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1820,788.4715,000.0027.8 %5.03,026.25150.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1928,119.7535,308.90-25.6 %0.03,839.26336.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 221,931.4613,611.8737.9 %5.03,487.4247.5098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,157.309,815.0035.2 %5.02,870.39302.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2121,058.8733,750.00-60.3 %0.04,544.68190.0095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66214.8096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2323,815.4412,815.0046.2 %5.03,691.45168.7595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,440.306,271.8174.3 %5.04,766.42330.2493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2525,735.3115,807.0038.6 %5.04,602.65290.8393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2614,921.227,177.0051.9 %5.04,318.89186.0095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,437.5214,534.0047.0 %5.04,824.06266.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2828,459.7920,000.0029.7 %5.03,796.16185.2595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2915,037.4311,129.0026.0 %5.02,501.1079.8196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 324,491.529,615.9260.7 %5.07,675.2185.5098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3017,047.2116,733.501.8 %0.53,576.67189.8694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 427,997.8512,754.4954.4 %5.04,082.03114.0097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 522,221.0620,440.208.0 %4.03,852.0949.4098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 629,645.2122,192.3925.1 %5.03,632.22150.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 720,136.6120,678.00-2.7 %0.04,282.92302.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 823,430.2313,338.0443.1 %5.04,073.77416.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 917,094.8217,000.000.6 %0.54,081.82229.9094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,921.703,404.4442.5 %5.0349.7333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,073.296,427.849.1 %4.5447.1242.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,295.782,638.8458.1 %5.0397.681.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,218.991,879.8464.0 %5.0406.4977.9080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง5,993.563,380.0043.6 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.6159.5185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,601.35553.0091.6 %5.0416.2938.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,967.812,108.8464.7 %5.0350.1447.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 24,979.192,118.3657.5 %5.0343.7176.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,746.163,267.5031.2 %5.0444.1076.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,468.503,378.0047.8 %5.0465.4076.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,694.956,247.566.7 %3.0568.7557.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,171.183,310.8453.8 %5.0488.0738.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,603.143,251.4457.2 %5.0530.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม5,911.781,532.8474.1 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,694.981,300.0077.2 %5.0410.3495.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,270.128,253.440.2 %0.5394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา5,565.081,299.0076.7 %5.0447.1538.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,168.773,141.0039.2 %5.0432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,056.894,353.0028.1 %5.0386.921.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,411.466,046.005.7 %2.5404.3340.5290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,052.912,335.8466.9 %5.0444.0781.0481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,194.683,891.0052.5 %5.0492.4038.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,648.63893.4480.8 %5.0514.722.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,587.002,887.0048.3 %5.0701.5857.7191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,702.521,523.0077.3 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,525.082,826.0056.7 %5.0339.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,114.474,426.0027.6 %5.0300.4595.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5369.4472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,305.943,022.8443.0 %5.0349.4853.6784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,593.251,239.0073.0 %5.0378.2138.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,775.355,126.0024.3 %5.0471.2195.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9768.4084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,535.272,052.0062.9 %5.0312.082.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,207.93535.8487.3 %5.0311.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,388.925,202.8418.6 %5.0330.5095.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,545.581,084.0080.5 %5.0380.32119.6868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,026.667,179.0010.6 %5.0518.7176.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,283.343,903.0046.4 %5.0507.2851.5889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,490.553,025.0044.9 %5.0287.3776.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,941.932,121.0057.1 %5.0366.1280.7577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,341.192,239.8464.7 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,396.402,140.0071.1 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,037.882,459.0051.2 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8439.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,036.972,443.0065.3 %5.0468.9476.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 27,221.985,254.8427.2 %5.0313.7238.0087.9 %5.0
รวม 1,318,215 1,163,411 11.74 % 172,104 11,481 93.33 %