สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ112,180.1774,753.6233.4 %5.05,467.23727.8386.7 %5.0
รวม 112,180 74,754 33.36 % 5,467 728 86.69 %