สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ286,883.13479,000.00-67.0 %0.012,517.86851.1993.2 %5.0
รวม 286,883 479,000 -66.97 % 12,518 851 93.20 %