สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 119,542.22158,000.00-32.2 %0.05,367.181,227.5077.1 %5.0
รวม 119,542 158,000 -32.17 % 5,367 1,228 77.13 %