สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา380,170.56225,818.0040.6 %5.05,579.79368.1493.4 %5.0
รวม 380,171 225,818 40.60 % 5,580 368 93.40 %