สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว155,025.4484,616.0045.4 %5.06,467.762,212.3165.8 %5.0
รวม 155,025 84,616 45.42 % 6,468 2,212 65.79 %