สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ171,393.34138,000.0019.5 %5.08,331.26679.5091.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์8,704.472,520.0071.0 %5.0791.12374.7252.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,679.643,362.21-25.5 %0.0778.59242.2868.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,519.301,638.6135.0 %5.08,121.33494.0093.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,264.12727.0067.9 %5.0493.54253.0148.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,950.441,501.6084.9 %5.0783.2670.0791.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,346.66578.6082.7 %5.01,150.38177.5084.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น2,869.092,085.0027.3 %5.0878.69349.6060.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,818.98829.0070.6 %5.0710.38180.0074.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,332.611,191.0064.3 %5.0417.17322.9122.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,262.661,685.4325.5 %5.0473.40318.8232.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,872.282,202.0023.3 %5.0568.49345.9339.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,596.832,446.0062.9 %5.0749.16417.2444.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,031.311,686.0044.4 %5.0532.07394.4025.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,571.631,327.0048.4 %5.0697.03428.2638.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,412.414,948.00-105.1 %0.0801.78168.5079.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,016.651,670.0058.4 %5.0963.10124.4587.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,167.422,395.0042.5 %5.0749.79132.9882.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,564.391,496.0041.7 %5.0643.55192.5470.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก813.012,669.97-228.4 %0.01,085.59252.4176.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,220.381,212.0062.4 %5.0915.53449.0051.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,506.302,138.5014.7 %5.0448.69143.0368.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,173.321,148.0047.2 %5.0552.12193.6164.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,358.6935,915.50-1,422.7 %0.0395.82144.0063.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,809.381,200.0057.3 %5.0872.78859.191.6 %0.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,455.23618.0074.8 %5.0760.99199.3473.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,010.162,369.5021.3 %5.0761.26327.6557.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,957.201,796.0039.3 %5.0732.42336.7954.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,552.581,140.0055.3 %5.0460.43326.5029.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,350.943,500.01-4.4 %0.0771.89484.0037.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,402.995,048.6939.9 %5.0845.20780.657.6 %3.5
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,623.821,676.0036.1 %5.0553.80441.5020.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 6,736.381,362.0079.8 %5.02,469.16289.7588.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,544.682,317.0034.6 %5.0820.33179.2778.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,519.811,862.0047.1 %5.0596.99267.7855.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,430.192,095.0013.8 %5.0462.69225.4351.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,521.604,215.00-67.2 %0.02,399.46437.1281.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,856.933,759.00-31.6 %0.0861.06317.6563.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร722.181,178.00-63.1 %0.0645.61192.1670.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์818.461,728.64-111.2 %0.0524.58105.0380.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์13,118.943,806.5571.0 %5.0761.16516.9032.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,846.3513,620.94-378.5 %0.0635.19665.00-4.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,061.15985.0067.8 %5.0994.02380.0061.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,134.101,529.5228.3 %5.0517.22314.8839.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี970.562,114.67-117.9 %0.0951.77527.8044.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,394.032,989.00-24.9 %0.0737.65238.3067.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,124.332,055.8050.2 %5.01,840.47988.5646.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,042.063,143.7748.0 %5.02,518.54390.1284.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,958.212,811.005.0 %2.5996.32374.8962.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,998.852,553.0014.9 %5.01,120.18411.1363.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,737.05399.0085.4 %5.0901.81279.4069.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,120.131,545.00-37.9 %0.0765.24162.1778.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,542.23668.3273.7 %5.0587.1151.8091.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,503.481,332.0046.8 %5.0743.35316.5157.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่62,079.19796.0098.7 %5.030,754.25457.1498.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,224.881,489.0053.8 %5.01,635.35724.1655.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,867.151,980.7330.9 %5.0469.80486.44-3.5 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,590.252,100.0018.9 %5.0897.10378.8957.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,417.531,345.0044.4 %5.0563.33116.6779.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,735.64435.0088.4 %5.0434.41685.55-57.8 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 11,868.367,200.0039.3 %5.01,920.40397.0479.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี24,617.0318,930.6123.1 %5.01,498.33399.4773.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 12,206.483,624.2870.3 %5.01,636.00437.2573.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,708.3312,118.0027.5 %5.0928.9027,749.00-2,887.3 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 13,003.0211,299.8113.1 %5.03,330.51330.4590.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,201.5914,741.01-31.6 %0.01,930.33341.4482.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 6,447.866,913.97-7.2 %0.02,577.87644.6475.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,318.0812,860.5321.2 %5.03,052.71335.9589.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 14,938.154,569.0069.4 %5.02,679.87478.2582.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,165.055,440.2024.1 %5.03,531.16374.6289.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 18,964.7311,150.2841.2 %5.01,431.92473.7566.9 %5.0
รวม 582,663 407,784 30.01 % 119,913 53,047 55.76 %