สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)265,228.94445,963.00-68.1 %0.017,429.861,829.1089.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด69,619.73271,000.00-289.3 %0.030,397.7918,849.6538.0 %5.0
รวม 334,849 716,963 -114.12 % 47,828 20,679 56.76 %