สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์80,348.5628,961.0064.0 %5.05,426.58403.7792.6 %5.0
รวม 80,349 28,961 63.96 % 5,427 404 92.56 %