สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 154,319.3094,000.0039.1 %5.07,274.441,989.0972.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,727.833,063.0017.8 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 158,047 97,063 38.59 % 7,902 2,583 67.31 %