สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน188,159.34142,199.0024.4 %5.010,010.28674.5093.3 %5.0
รวม 188,159 142,199 24.43 % 10,010 674 93.26 %