สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร131,023.7365,000.0050.4 %5.05,320.28700.1086.8 %5.0
รวม 131,024 65,000 50.39 % 5,320 700 86.84 %