สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ147,962.3130,309.5079.5 %5.05,279.63644.5287.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,236.4416,668.00-1,248.1 %0.01,833.5859.8596.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,072.543,830.106.0 %3.02,271.96176.9592.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,402.506,717.00-52.6 %0.02,509.35327.6686.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค18,915.0723,618.00-24.9 %0.01,262.01381.2469.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น8,287.301,685.3179.7 %5.02,400.01314.0486.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,107.679,668.00-211.1 %0.01,922.73731.5062.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี9,476.558,387.0011.5 %5.01,343.52122.6790.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,287.504,823.0041.8 %5.02,906.08674.5076.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา7,849.969,098.63-15.9 %0.01,604.47323.0079.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)25,086.907,278.0071.0 %5.03,586.79215.7394.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี13,134.1512,762.612.8 %1.02,080.01238.2088.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต22,269.936,790.0069.5 %5.01,650.88342.3879.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 45,791.6512,459.2072.8 %5.02,331.59323.8186.1 %5.0
รวม 319,880 154,094 51.83 % 32,983 4,876 85.22 %