สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน113,515.8353,463.0052.9 %5.05,854.94978.4283.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร1,595.945,631.00-252.8 %0.0908.3492.1589.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,020.291,890.00-85.2 %0.01,494.16185.6087.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี974.502,560.00-162.7 %0.03,002.03469.3784.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์869.812,538.00-191.8 %0.01,811.01508.9471.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,100.111,735.90-57.8 %0.02,011.36468.6076.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 915.833,041.00-232.0 %0.02,254.84407.9181.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี822.351,447.00-76.0 %0.01,721.62326.9781.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา980.262,011.00-105.1 %0.01,594.73367.3577.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,120.364,250.34-279.4 %0.01,843.14337.1281.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท857.501,449.30-69.0 %0.01,095.53357.1267.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,021.063,175.87-211.0 %0.02,442.23376.9484.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,312.67933.9028.9 %5.01,700.09223.8786.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,116.411,895.70-69.8 %0.02,524.68369.2485.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,143.601,927.50-68.5 %0.03,131.23452.1485.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,062.411,375.00-29.4 %0.01,530.56445.5570.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด710.691,200.30-68.9 %0.01,158.81158.3286.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,510.981,862.50-23.3 %0.02,773.51211.4392.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก891.701,182.00-32.6 %0.01,047.10228.0878.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,173.681,164.000.8 %0.51,048.23371.4764.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม787.791,799.50-128.4 %0.01,615.36222.7886.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,193.801,673.00-40.1 %0.03,103.57131.8295.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,351.491,041.0023.0 %5.02,165.48364.0283.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,237.532,982.00-141.0 %0.02,154.50581.4973.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,376.402,823.00-105.1 %0.0673.2975.5688.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,279.062,501.49-95.6 %0.01,473.50342.7676.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน893.502,080.29-132.8 %0.02,323.47269.2088.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ931.291,477.00-58.6 %0.01,431.68366.3974.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์923.951,039.80-12.5 %0.02,205.30308.7586.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,097.922,720.00-147.7 %0.01,170.91238.1579.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์872.71788.009.7 %4.51,734.44367.4278.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี696.701,080.80-55.1 %0.01,504.77397.3673.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,510.663,525.50-133.4 %0.0983.88578.0241.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,035.951,822.50-75.9 %0.01,290.86307.7976.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา728.701,761.60-141.7 %0.01,760.07198.6688.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,087.981,948.00-79.0 %0.01,982.26467.0076.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,319.993,038.00-130.2 %0.01,290.54250.3080.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร899.752,257.00-150.8 %0.01,479.27363.3475.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก886.212,455.01-177.0 %0.02,244.62628.9072.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี953.062,642.00-177.2 %0.01,718.47112.2393.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์802.561,950.20-143.0 %0.02,430.19347.0685.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่847.101,911.20-125.6 %0.01,761.88220.9287.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,075.783,504.00-225.7 %0.0541.74309.6042.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม747.901,108.00-48.1 %0.01,584.41205.4287.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร658.685,150.00-681.9 %0.01,435.68556.1861.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน889.231,313.90-47.8 %0.02,430.80264.4689.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร923.391,382.00-49.7 %0.01,415.93298.1978.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา854.311,546.80-81.1 %0.01,462.77162.4588.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,232.76945.0023.3 %5.02,094.52231.2789.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,045.542,744.30-162.5 %0.01,259.88340.1573.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,035.892,824.80-172.7 %0.01,304.55296.8577.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี963.253,117.50-223.6 %0.01,702.19271.2684.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี825.032,759.20-234.4 %0.01,707.12446.7273.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,102.502,329.00-111.2 %0.02,423.89407.8483.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,239.652,455.20-98.1 %0.01,494.94433.0471.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย838.311,622.50-93.5 %0.02,323.10332.9585.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ886.76234.6073.5 %5.02,037.43180.0091.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร739.801,652.00-123.3 %0.02,116.29206.6290.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,743.754,772.50-173.7 %0.01,907.65708.3462.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล3,420.974,431.00-29.5 %0.01,130.71436.0061.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,288.763,273.00-154.0 %0.0828.14138.9183.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม738.422,228.40-201.8 %0.0470.91164.8265.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร4,211.752,783.0033.9 %5.0716.35280.4560.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว908.551,689.00-85.9 %0.01,839.27378.4379.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,184.342,149.00-81.5 %0.01,316.42332.5074.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี844.742,110.20-149.8 %0.0646.24174.3573.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,055.951,651.44-56.4 %0.01,764.36343.8080.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,093.757.9599.3 %5.01,606.67399.9575.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,759.902,852.90-62.1 %0.02,479.37690.8072.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์943.29537.5043.0 %5.01,952.83440.6577.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย999.382,696.00-169.8 %0.01,210.61487.9359.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู438.971,748.00-298.2 %0.01,344.56303.2177.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง917.091,394.70-52.1 %0.0818.38204.5175.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ888.481,214.40-36.7 %0.01,233.92283.0577.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,303.112,909.82-123.3 %0.02,348.71474.1979.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์683.962,510.49-267.1 %0.01,983.52360.9881.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี642.391,353.30-110.7 %0.01,860.19392.7678.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,470.58824.0044.0 %5.02,726.10425.7084.4 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,621.303,819.19-45.7 %0.02,083.44257.2587.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,288.844,332.96-89.3 %0.02,749.49421.7184.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง6,792.8113,319.50-96.1 %0.01,455.25531.0263.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,087.775,988.00-186.8 %0.01,870.21298.5084.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,030.736,044.00-197.6 %0.02,455.83272.6188.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,025.693,910.002.9 %1.02,505.42266.1289.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,315.623,107.00-136.2 %0.01,227.26232.2981.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด3,962.706,323.00-59.6 %0.0723.84153.4578.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,228.407,190.32-122.7 %0.01,222.64306.0675.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส2,919.204,861.45-66.5 %0.01,514.49344.1977.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,367.2210,836.60-357.8 %0.03,175.46265.5291.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,269.1012,604.00-139.2 %0.01,952.85245.9087.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด8,601.1510,805.00-25.6 %0.0824.39409.3250.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,636.504,192.00-59.0 %0.03,119.4359.7698.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,224.178,419.10-35.3 %0.02,280.91368.5083.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย3,602.837,611.24-111.3 %0.01,292.74673.6547.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,085.774,326.04-40.2 %0.01,523.31541.1064.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง6,699.9111,699.72-74.6 %0.02,466.87383.7584.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,667.527,553.00-33.3 %0.0979.18185.7981.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,370.028,374.69-31.5 %0.03,334.55506.6084.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,222.7511,801.33-15.4 %0.02,124.19586.5072.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,337.469,691.12-52.9 %0.01,097.17909.8417.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,463.7923,114.00-101.6 %0.01,117.0782.6192.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,830.296,632.8024.9 %5.01,707.06370.5078.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี8,020.7812,138.36-51.3 %0.02,585.91673.7373.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,565.5228,380.96-145.4 %0.01,472.33488.4566.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด13,614.9214,541.00-6.8 %0.01,079.86153.9485.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท12,047.0528,792.00-139.0 %0.01,029.47295.3271.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,117.5315,236.65-114.1 %0.01,311.18159.9087.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,415.2810,334.23-630.2 %0.0545.47335.1738.6 %5.0
รวม 370,460 523,855 -41.41 % 189,794 37,620 80.18 %