สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 125,459.40104,175.0017.0 %5.06,889.861,090.8784.2 %5.0
รวม 125,459 104,175 16.97 % 6,890 1,091 84.17 %