สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ97,471.8856,250.0042.3 %5.05,829.922,936.5649.6 %5.0
รวม 97,472 56,250 42.29 % 5,830 2,937 49.63 %