สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี118,975.6887,164.0026.7 %5.06,767.92400.0094.1 %5.0
รวม 118,976 87,164 26.74 % 6,768 400 94.09 %