สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า116,089.19128,000.00-10.3 %0.08,024.849,272.00-15.5 %0.0
รวม 116,089 128,000 -10.26 % 8,025 9,272 -15.54 %