สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 511,752.38429,356.0016.1 %5.010,457.396,585.5137.0 %5.0
รวม 511,752 429,356 16.10 % 10,457 6,586 37.03 %