สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง465,429.88410,426.0011.8 %5.016,254.2311,904.8026.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,240.7817,422.00-22.3 %0.04,310.473,599.5516.5 %5.0
รวม 479,671 427,848 10.80 % 20,565 15,504 24.61 %