สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ189,822.45161,516.3014.9 %5.07,296.333,541.5251.5 %5.0
รวม 189,822 161,516 14.91 % 7,296 3,542 51.46 %