สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม137,304.0972,027.7847.5 %5.05,986.262,180.7663.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี68,069.3862,575.158.1 %4.01,818.20730.4959.8 %5.0
รวม 205,373 134,603 34.46 % 7,804 2,911 62.70 %