สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,567.22565.0063.9 %5.049.0855.00-12.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,549.05715.0053.8 %5.082.9273.0411.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,555.57371.0076.2 %5.093.9035.7761.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,758.89840.0069.6 %5.065.95104.04-57.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,750.40383.0078.1 %5.062.1253.2914.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,124.14372.0066.9 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,630.751,207.0026.0 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,518.151.0099.9 %5.031.1826.0916.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,124.14573.0049.0 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,630.364,276.90-62.6 %0.052.8869.35-31.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,212.87408.0087.3 %5.068.060.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,549.95618.0060.1 %5.050.0968.03-35.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,827.29776.0057.5 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,578.88580.0063.3 %5.034.6356.57-63.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,583.86737.2053.5 %5.038.4591.20-137.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,670.03356.0078.7 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,069.82386.0063.9 %5.038.9264.70-66.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,529.191,089.0028.8 %5.053.7989.90-67.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,442.291.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,584.355,050.00-95.4 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,433.70899.0037.3 %5.048.7441.1815.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,830.25508.0072.2 %5.055.7678.71-41.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,530.28801.0047.7 %5.069.28101.49-46.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,605.62232.0085.6 %5.053.7228.4347.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,545.75692.0055.2 %5.053.876.4588.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)986.89334.1066.1 %5.054.3025.7152.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,589.55247.0084.5 %5.046.1475.21-63.0 %0.0
รวม 45,779 23,018 49.72 % 1,377 1,228 10.85 %