สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ135,313.3677,000.0043.1 %5.07,471.42568.5092.4 %5.0
รวม 135,313 77,000 43.10 % 7,471 569 92.39 %