สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ86,705.2934,421.0060.3 %5.05,345.29363.9793.2 %5.0
รวม 86,705 34,421 60.30 % 5,345 364 93.19 %