สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน94,311.7328,426.0069.9 %5.05,548.521,118.2379.8 %5.0
รวม 94,312 28,426 69.86 % 5,549 1,118 79.85 %