สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน93,034.5545,000.0051.6 %5.05,195.21586.5988.7 %5.0
รวม 93,035 45,000 51.63 % 5,195 587 88.71 %