สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์170,145.95101,724.2340.2 %5.05,511.001,341.0975.7 %5.0
รวม 170,146 101,724 40.21 % 5,511 1,341 75.67 %