สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ222,887.34152,706.9131.5 %5.09,610.061,430.8885.1 %5.0
รวม 222,887 152,707 31.49 % 9,610 1,431 85.11 %