สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน147,246.02115,337.8321.7 %5.06,874.235,232.7023.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,714.407,126.5633.5 %5.02,933.0960.8097.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,305.556,099.0026.6 %5.0811.19229.1371.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,053.683,053.70-0.0 %0.0987.34189.0580.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,777.345,635.0016.9 %5.01,520.73283.9581.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,853.64573.0079.9 %5.0681.63204.7170.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,620.69939.0064.2 %5.0516.17154.9170.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,374.56813.0065.8 %5.0456.8258.6887.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,449.171,020.0058.4 %5.0362.46743.85-105.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,134.631,781.0043.2 %5.0641.6360.7790.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,435.36990.0059.3 %5.0366.46164.5055.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,258.88869.0061.5 %5.0691.14170.4175.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,438.31556.0077.2 %5.01,129.32732.3435.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,310.79448.0080.6 %5.0615.71455.7026.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,421.87640.0073.6 %5.0699.56234.6766.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,864.24480.0083.2 %5.0591.63150.1074.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,418.86748.0069.1 %5.0707.05160.9977.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,601.36991.8061.9 %5.0751.67163.4678.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,471.95781.0068.4 %5.0738.45298.3059.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,211.13395.0082.1 %5.0692.32136.8080.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,440.881,287.9047.2 %5.0861.98311.8063.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,083.79310.0089.9 %5.01,008.07447.4555.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,266.44184.5091.9 %5.0606.12320.1547.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,372.54356.7085.0 %5.0512.8953.6789.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,627.371,013.0061.4 %5.0685.78220.3167.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,492.85821.0067.1 %5.0589.2058.3790.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,719.08975.9064.1 %5.0523.35106.1579.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,732.78684.0075.0 %5.0618.22146.7276.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,452.86546.0077.7 %5.0806.02128.9184.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,985.271,616.3576.9 %5.0416.90275.4133.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,582.75823.5068.1 %5.0453.90115.0374.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,765.77932.0066.3 %5.0596.45314.4547.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,251.20688.0069.4 %5.0738.86491.6033.5 %5.0
รวม 251,736 159,516 36.63 % 31,186 12,876 58.71 %