สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 133,205.6789,455.6332.8 %5.05,607.93578.7589.7 %5.0
รวม 133,206 89,456 32.84 % 5,608 579 89.68 %