สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า204,186.63185,481.569.2 %4.56,805.441,300.6780.9 %5.0
รวม 204,187 185,482 9.16 % 6,805 1,301 80.89 %