สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ194,007.94186,283.274.0 %2.06,614.721,063.1183.9 %5.0
รวม 194,008 186,283 3.98 % 6,615 1,063 83.93 %