สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 204,691.17131,545.5535.7 %5.07,011.804,309.3338.5 %5.0
รวม 204,691 131,546 35.73 % 7,012 4,309 38.54 %