สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 514,369.88133,000.0074.1 %5.08,268.723,142.0762.0 %5.0
รวม 514,370 133,000 74.14 % 8,269 3,142 62.00 %