สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 133,781.20103,745.0022.5 %5.06,239.521,035.2083.4 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 22,156.8016,714.0024.6 %5.0530.28717.67-35.3 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 196,767.97160,517.0018.4 %5.0542.03402.0625.8 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 97,698.56115,304.00-18.0 %0.01,729.101,277.3626.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง164,432.558,678.0094.7 %5.02,211.641,276.7942.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง110,420.6084,834.0023.2 %5.01,882.94579.4969.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม164,344.23311,702.00-89.7 %0.02,249.83676.3369.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร112,355.55124,046.00-10.4 %0.02,716.763,500.67-28.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี91,891.8672,843.0020.7 %5.01,146.70440.2261.6 %5.0
รวม 1,093,849 998,383 8.73 % 19,249 9,906 48.54 %