สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 428,215.44245,714.0042.6 %5.08,909.696,995.0521.5 %5.0
รวม 428,215 245,714 42.62 % 8,910 6,995 21.49 %