สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 90,679.4430,611.7366.2 %5.04,879.42468.7290.4 %5.0
รวม 90,679 30,612 66.24 % 4,879 469 90.39 %