สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน259,843.13251,009.273.4 %1.57,924.792,744.1665.4 %5.0
รวม 259,843 251,009 3.40 % 7,925 2,744 65.37 %