สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน243,485.73100,272.0058.8 %5.06,236.39249.8596.0 %5.0
รวม 243,486 100,272 58.82 % 6,236 250 95.99 %