สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 101,013.09116,525.00-15.4 %0.05,020.12568.5088.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,050.411,856.2081.5 %5.0481.57100.6879.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,346.76143.0097.3 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,405.8510,386.0316.3 %5.0526.690.9099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,571.338,757.008.5 %4.0965.3840.4595.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,839.984,956.5666.6 %5.0438.9056.8387.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,954.982,316.5682.1 %5.0446.8843.6990.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,210.997,447.4459.1 %5.0656.18195.4570.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,012.121,257.0984.3 %5.0294.1439.8486.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,673.092,960.0069.4 %5.0582.3726.0895.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,187.6713,046.00-7.0 %0.02,141.5174.6096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,072.281,060.0086.9 %5.01,172.6185.1292.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,981.215,517.5457.5 %5.0462.1792.2580.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,173.826,570.0035.4 %5.0813.9840.9595.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,800.431,692.3087.7 %5.0951.2854.8194.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,718.642,485.0067.8 %5.01,239.53114.0090.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,008.4512,957.0028.1 %5.01,354.82209.4284.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,265.343,089.5866.7 %5.0298.7944.2685.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,132.2487,879.00-124.6 %0.01,524.1385.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี29,252.827,302.3975.0 %5.0965.37706.6926.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,443.561,472.0082.6 %5.0272.4356.7979.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช7,598.091.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,559.103,812.0055.5 %5.0548.332.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย14,120.913,370.3876.1 %5.0633.93303.4552.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,569.18611.0089.0 %5.092.7128.0669.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,448.346,240.0040.3 %5.01,987.7585.3195.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,139.492,573.0074.6 %5.0391.3757.0085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,861.039,988.0132.8 %5.02,945.41204.7893.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,464.462,116.0077.6 %5.0269.469.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,061.072,265.6781.2 %5.0393.24225.6942.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,604.063,907.0040.8 %5.0118.08126.45-7.1 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,196.4211,615.0032.5 %5.02,615.74213.2091.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,249.3115,033.00-46.7 %0.0265.82105.0160.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,491.843,985.8462.0 %5.01,243.31133.8189.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,057.024,609.3849.1 %5.0428.3774.4882.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป16,250.7516,122.000.8 %0.528,757.1757.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,671.10493.0093.6 %5.0284.0462.9777.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,039.132,592.0074.2 %5.0477.34171.0064.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,818.4412,787.907.5 %3.5820.86234.0071.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,532.223,177.4072.4 %5.0869.30106.3587.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,010.09992.2689.0 %5.0196.8046.6476.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,394.7811,662.19-12.2 %0.0548.03109.2580.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,957.164,500.0035.3 %5.0455.2043.5890.4 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,777.359,806.40-44.7 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,843.082,158.4068.5 %5.0683.174.9899.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,096.232,202.0069.0 %5.05,358.9943.0499.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,255.032,657.3349.4 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,830.1547,430.00-181.8 %0.0696.44162.0076.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,446.474,266.8621.7 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,303.486,932.0016.5 %5.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,891.792,157.9968.7 %5.0738.37174.1576.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,471.052,500.0066.5 %5.01,152.5242.6796.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,676.981,633.3975.5 %5.0305.0423.6592.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,702.481,724.5074.3 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,159.931,356.0057.1 %5.056,559.3185.7599.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,256.801,000.0084.0 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,595.702,816.4021.7 %5.018,648.81118.5099.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,262.902,608.0038.8 %5.05,826.83133.0097.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,137.154,442.00-107.8 %0.017,096.710.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,020.083,521.00-16.6 %0.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,268.561,440.0036.5 %5.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,204.802,355.0062.0 %5.0347.731.0099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,969.013,198.72-62.5 %0.034,560.8642.5399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,842.535,066.8035.4 %5.01,252.44104.0491.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,493.235,500.00-57.4 %0.023,427.940.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,941.438,869.14-79.5 %0.0595.7850.6191.5 %5.0
รวม 736,655 547,772 25.64 % 277,848 6,034 97.83 %