สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม221,621.0937,000.0083.3 %5.015,553.86865.3094.4 %5.0
รวม 221,621 37,000 83.30 % 15,554 865 94.44 %