สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ187,687.41282,407.00-50.5 %0.06,405.23108.0098.3 %5.0
รวม 187,687 282,407 -50.47 % 6,405 108 98.31 %