สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ124,009.41139,000.00-12.1 %0.06,120.70461.2892.5 %5.0
รวม 124,009 139,000 -12.09 % 6,121 461 92.46 %