สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี112,170.0688,479.0021.1 %5.05,751.761,504.4573.8 %5.0
รวม 112,170 88,479 21.12 % 5,752 1,504 73.84 %